Forskningsprosjekt


Trening av overvektige gravide

Vitenskapelig tittel:
Exercise training in pregnancy. Good for the obese mother, and also for her child? A randomized, controlled study.

Prosjektbeskrivelse:
Overvektige kvinner har en økt risiko for å få barn som er store, få svangerskapsdiabetes, for å ha kompliserte fødsler og også for inkontines og muskelskjelettplager som bekkensmerter. Formålet med studien er å undersøke effekter av trening i svangerskapet hos overvektige kvinner. Vi ønsker å se om regelmessig trening i svangerskapet vil føre til redusert risiko for mor og barn målt ved parametre som: mors vektøkning i svangerskapet, forløsning, barnets vekt, inkontinens, hjertefunksjon hos mor og barn, og bekkensmerter. Vi ønsker å undersøke om trening i svangerskapet hos kvinner med BMI over 30 kan: 1. Forebygge/behandle svangerskapsrelaterte sykdommer (som svangerskapsdiabetes, inkontinens, rygg-/bekkenrelaterte smerter) 2. Hindre stor vektøkning i svangerskapet. 3. Påvirke fødselsutfall (fødselsforløp og barnets vekt) 4. Påvirke mors og fosterets hjertefunksjon 5. Ha effekt på mors fysiske form, opplevde livskvalitet, blodårefunksjon og blodparametre
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1522 Prosjektstart: 23.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trine Moholdt
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse, Fostre
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2010 REK midt
24.08.2012 REK midt
24.05.2013 REK midt
09.06.2017 REK midt