Generell forskningsbiobank


Samleplasma til koagulasjonsanalyser

Prosjektbeskrivelse:

Formålet med biobanken er å kontinuerlig kunne lage og oppbevare batcher av samleplasma (plasma fra 5-20 friske givere) til bruk i koagulasjonsanalyser. For å standardisere målemetoder innen koagulasjon er det vanlig å bruke et samleplasma for å fortynne andre pasientprøver (for å gi et standardisert miljø), for å normalisere resultater fra andre prøver, eller som en intern kvalitetskontroll.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/123 Startdato for innsamling av materiale: 16.02.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Reidun Øvstebø
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Enhet for Blodcelleforskning, Seksjon for forskning, Avdeling for Medisinsk Biokejmi, Oslo Universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2017 REK sør-øst