Forskningsprosjekt


Effekt av probiotika på tarmflora og betennelse ved hiv-infeksjon

Vitenskapelig tittel:
The effect of probiotics on gut microbiota composition, function and pro-inflammatory potential in chronic HIV-1 infection

Prosjektbeskrivelse:
Vi og andre har de siste årene vist at HIV-positive har en endret tarmflora i forhold til friske personer, med redusert biodiversitet, økt lokal inflammasjon, økt lekkasje av toxinproduserende bakterier til sirkulasjonen, og endelig, økt systemisk inflammasjon. Vi har tidligere vist at probiotikaintervensjon reduserer inflammasjonsmarkørene CRP, IL-6 og D-dimer, som alle er assosiert med økt kardiovaskulær risiko hos HIV-smittede. Siden den opprinnelige studien ble planlagt, har man utviklet nye metoder for bioinformatikk som vil gjøre oss i stand til å studere om funksjonelle endringer i tarmfloraen kan forklare en slik gunstig effekt. Vi er spesielt interessert i å studere endring i mikrober som produserer endotoxiner med ullikt proinflammatorisk potensial, som kan gi viktig informasjon i planlegging av nye intervensjonsstudier av tarmfloraen. Prosjektet er dekket av det opprinnelige samtykket, prøvene er lagret i vår biobank og metodene er etablert ved Oslo Universitetssykehus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/90 Prosjektstart: 01.02.2017 Prosjektslutt: 01.02.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marius Trøseid
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetssykehus.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
Tematisk Forskningsbiobank Infeksjonssykdommer
Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2017 REK sør-øst