Forskningsprosjekt


Aktivering av kjernemuskulatur på ustabilt versus stabilt underlag

Vitenskapelig tittel:
Core activation on stable versus unstable surface

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med dette prosjektet er å måle muskelaktivering i kjernemuskulatur hos friske voksne ved hjelp av EMG-målinger med overflateelektroder. Vi ønsker å undersøke om nivået av muskelaktivering endrer seg i liggende stilling på stabilt versus ustabilt underlag og om en terapiball som referansepunkt mot rygg/mage endrer aktiveringen av kjernemuskulatur i sittende og stående. Vi vil også undersøke om ustabilt underlag eller referansepunkt mot truncus endre aktiveringen når subjektet skal gjøre en oppgave (ta i mot en ball). Vi vil rekruttere 10-14 subjekter hvorpå EMG-måinger vil gjennomføres.Statistisk analyse involverer beregninger av gjennomsnitt og peak-amplityde, onset time og latens vil bli sammenliknet for de ulike utgangsstillinger og understøttelsesflater. Prosjektet er et ledd i å validere en nyutviklet behandlingsmetode for individuelt tilpasset intensiv trening av kjernestabilitet og balanse for personer med nevrologisk sykdom/skade.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/152 Prosjektstart: 01.02.2017 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter til prosjektet dekkes av det pågående Helse Nord-finaniserte pilotprosjektet: "Innovativ rehabilitering og samhandling i sykehus og kommune i tidlig fase etter hjerneslag: En pilotstudie". Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
02.02.2017 REK nord