Forskningsprosjekt


En sammenligning mellom to ulike innpakningsmetoder for den hypoterme pasienten

Vitenskapelig tittel:
A comparison between two different wrapping methods for the hypothermic patient

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er et feltstudie med crossover design der to ulike metoder, som begge er I daglig bruk I Norge, for innpakning av hypoterme pasienter skal sammenlignes. Studien ser på om tøyet til en våt og kald pasient bør klippes bort eller om den våte pasienten bør pakkes inn i plast (dampsperre) før pasienten pakkes inn i et lag av tørt, isolerende materiale. Effekten av en aktiv varmepakning skal også undersøkes. Friske, unge frivillige skal brukes som testpersoner. Formålet med denne studien er å først sammenligne disse to tiltakene for innpakning i håp om å være i stand til å se hvilken metode som er mest effektiv for prehospital bruk, og deretter se på effekten av aktiv varming. Testpersonene skal gjennomføre begge scenarioene for innpakning, og effekten måles ved hjelp av sensorer for hudtemperatur mens kjernetemperatur måles rectalt som kontroll.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/150 Prosjektstart: 06.03.2017 Prosjektslutt: 01.06.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Øyvind Thomassen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har et budsjett på 50.000 NOK, og dette dekkes av forsknings- og fagutviklingsmidler fra Helse Bergen.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Pre Hospital Critical Care, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
02.02.2017 REK nord