Forskningsprosjekt


En langsiktig observasjonsstudie av effekt og sikkerhet av Soliris

Vitenskapelig tittel:
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) Registry

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder 1) opprettelse av register for pasienter med Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuri (PNH) og 2) innsamling av data om effekt og sikkerhet ved behandling av PNH med Soliris (eculizumab). PNH er en meget sjelden, men alvorlig sykdom hvor det ikke sikkert behandlingsopplegg.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/918 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Geir Erland Tjønnfjord
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst