Forskningsprosjekt


Svette og blodsirkulasjon før og etter nerveoperasjon (sympatektomi) for svetteplager og/eller rødming

Vitenskapelig tittel:
Kartlegging av svetteproduksjon og sirkulasjon i hvile og ved fysiologiske påkjenninger hos pasienter med hyperhidrose eller rødming før og etter sympatektomi

Prosjektbeskrivelse:
I studien skal man kartlegge sammenhengen mellom subjektive symptomer og objektive funn i form av svetteproduksjon, temperaturregulering og blodsirkulasjon hos pasienter med primær hyperhidrose eller rødming, og som skal opereres for dette. Pasientene sammenlignes med en normalgruppe. Inntil 50 pasienter og 50 kontroller skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/132 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Karin Toska
Forskningsansvarlig(e):  Universitetetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst
07.02.2013 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst