Generell forskningsbiobank


Nevrovaskulær – Hydrocephalus – Generell Forskningsbiobank

Prosjektbeskrivelse:
Endringsmelding til generell forskningsbiobank Hydrocephalus – forskningsbiobank (REK ref. 2010/1030) Det overordnede formål med den generelle forskningsbiobanken er å kartlegge mekanismene bak unormal vanntransport i hjernen. Forskningsbiobanken skal derfor lagre ulike typer vev og vevsvæske fra nevrokirurgiske pasientgrupper. Hydrocephalus Forskningsbiobank har nå vært i drift siden godkjennelsen 20.05.2010 (REK 2010/1030). Forskningsbiobanken ble etablert for å kartlegge mekanismene for unormal vanntransport i hjernen ved ulike sykdommer og sykdomstilstander. Forskningsbiobanken inkluderer både materiale som tas i forbindelse med deltakelse i konkrete forskningsprosjekter, og materiale som er overskudd etter rutineundersøkelser. Inklusjon av flere pasientgrupper Forskningsbiobanken har til nå vært tilpasset tre hovedkategorier av studier: (1) Innhenting av hjernevevsbiopsi hos nevrokirurgiske pasienter som gjennomgår diagnostisk hjernetrykk måling for kartlegging av hjernetrykk (REK 2009/2060), (2) Lagring av overskudd av vevsvæske (CSF, cystevæske, blod, urin etc.) som tas under operative inngrep, eller som ledd i overvåkning (REK 2010/378, REK 2010/2025) og (3) Lagring av overskuddsvev som tas under nevrokirurgiske inngrep (REK 2011/2306). Flere forskningsstudier er knyttet til forskningsbiobanken, og flere nye studier er under planlegging. Prosjektleder ser nå et behov for å gjøre forskningsbiobanken mer generell i betydningen å inkludere flere pasientgrupper. Den overordnede målsettingen er uendret, men temaet kan belyses fra flere synsvinkler. En rekke nevrokirurgisk sykdommer involverer unormal vannbalanse i hjernen, for eksempel hjerneødem ved hjernesvulst, blødning, infeksjon, og epileptiske anfall, og høyt hjernetrykk med (hydrocephalus) eller uten (idiopatisk intrakraniell hypertensjon/IIH, Chiari, hjernecyste etc.) store hjerneventrikler. Inklusjon av humant biologisk materiale fra personer med manglende samtykkekompetanse Temaet for Forskningsbiobanken er unormal vannbalanse i hjernen. Det kan resultere i endret hjernetrykk, påvirket hjernecellefunksjon, og eventuelt bevissthetspåvirkning. For å studere dette temaet er det nødvendig å inkludere pasienter med mangelfull samtykkekompetanse. Voksne med mangelfull samtykkekompetanse Hos noen pasientgrupper kan samtykkekompetansen være midlertidig dårlig, som ledd i sykdom: (1) Voksne som gjennomgår diagnostiske og terapeutiske inngrep for hydrocephalus, eller øket hjernetrykk uten store væskerom. (2) Voksne som håndteres med ekstern CSF drenasje som ledd i behandling (for eksempel etter hjerneblødning, og infeksjon). Inklusjon av disse pasientene er nødvendig for å kartlegge unormal vannbalanse hos pasienter, tilsvarende undersøkelse kan ikke gjøres i dyremodeller. Mindreårige under 12 år Det inkluderes barn med hydrocephalus eller øket hjernetrykk uten store hjerneventrikler. Det samles utelukkende overskuddsvev ved REK godkjente studier (REK 2010/378b Kartlegging av molekylærgenetiske mekanismer ved hydrocephalus: Informasjon fra overskuddsvev blod og cerebrospinalvæske). Bakgrunnen er at behandlingen av hydrocephalus hos barn har endret seg lite over de siste 10 årene. Overførsel av humant biologisk materiale til eller fra utlandet Det søkes om tillatelse til å overføre humant biologisk materiale til og fra utlandet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1157 Startdato for innsamling av materiale: 20.05.2010

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Per Kristian Eide
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet
Finansieringskilder: Nevrokirurgisk avdeling OUS


Behandlet i REK
DatoREK
15.08.2012 REK sør-øst