Forskningsprosjekt


Fra PSA til STHLM3, ny praksis for utredning av prostatakreft

Vitenskapelig tittel:
Screening for prostatic cancer beyond the use of PSA

Prosjektbeskrivelse:
I dag brukes i hovedsak PSA som grunnlag for videre henvisning til utredning for prostatakreft. PSA har imidlertid lav sensitivitet og spesifisitet. STHLM3-testen er et nyutviklet testbatteri for oppdaging av prostatakreft. Forskning har vist at testen er mer sensitiv og mer spesifikk enn PSA alene. Helse Stavanger skal i 2017 endre praksis. Formålet med prosjektet er å analysere effektene av å innføre STHLM3-testen i ordinær klinisk praksis. Hovedstudien vil inkludere om lag 8000 menn mellom 50 og 69 år som har tatt STHLM3-testen. Studien vil sammenlikne pasientdata før og etter innføring av testen. For de historiske kontrollene vil man bruke aggregerte eller anonymiserte journaldata. En delstudie vil undersøke pasientenes erfaringer og tilfredshet (spørreskjema) og hvilke erfaringer pasienter har med veiledning (intervju) ved utredning før og etter innføring av STHLM3-test.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/71 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Svein Reidar Kjosavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Karolinska Intitutet og Stavanger universitetssjukehus finansierer selv sine respektive kostnader i prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap / Medisin , Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2017 REK vest
06.06.2017 REK vest
14.09.2017 REK vest
10.01.2018 REK vest