Forskningsprosjekt


Betennelsesmarkører ved atopisk eksem

Vitenskapelig tittel:
Atopic dermatitis: Early gene expression changes as predictor of therapeutic response to narrow-band UVB treatment

Prosjektbeskrivelse:
Atopisk eksem er en utbredt kronisk hudsykdom som skyldes inflammasjon, defekt hudbarriere og økt risiko for hudinfeksjoner. Per dags dato finnes ingen kurativ behandling mot sykdommen, kun symptomlindring i form av fuktighetskremer, kortisonpreparater og calcineurinhemmere. I behandlingsresistente tilfeller kan man bruke systemisk kortison eller cykosporin i perioder, dette er imidlertid forbundet med bivirkninger. Lysbehandling er et effektivt og trygt behandlingsalternativ, men vi vet lite om hvordan lysbehandlingen virker og hvorfor noen ikke responderer. Ved å kartlegge endringer i huden under lysbehandlingen håper vi å komme nærmere hva som skjer i hud med eksem, og denne nye kunnskapen kan forhåpentligvis utnyttes til bedre og mer effektiv eksembehandling i fremtiden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/466 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jan-Øivind Holm
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitet i Oslo lønner Astrid Lossius i en 5-års periode hvor 60% av tiden er avsatt til forskning.

Vi søker finansiell støtte til drift, som prøvetakingsutstyr og analyser, fra ulike kilder, inkl filantropiske midler og fra industrien.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2017 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst