Forskningsprosjekt


Immunrespons hos pasienter som er sykehusinnlagt med influensavirus-smitte

Vitenskapelig tittel:
The immune response in patients hospitalized after influenza infection and correlation to clinical illness

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet i studien er å undersøke influensaspesifikk immunrespons hos voksne pasienter innlagt på sykehus med moderat eller alvorlig influensasykdom. Disse vil være midlertidig uten samtykkekompetanse. Samtykket innhentes av pårørende, og når deltaker igjen oppnår samtykkekompetanse. Det sekundære målet er å undersøke hvordan mutasjoner i IFITM3-genet korrelerer med klinisk sykdom. Forskergruppen er spesielt interessert i å studere immunsystem i alvorlig sammenliknet med moderat syke pasienter for å undersøke om en mulig immunfeilregulering bidrar til alvorlighetsgraden av sykdommen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/66 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rebecca Jane Cox
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finanserte av Influensasenteret.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: forskerlinje og phd
Materiale fra biobank:
Studier av lungevev ved fatal influensa A (H1N1) infeksjon
H1N1 vac
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2017 REK vest
15.08.2018 REK vest