Forskningsprosjekt


Anal SphinKeeper hos pasienter med fækal inkontinens: En Europeisk multisenter pilot studie

Vitenskapelig tittel:
ANAL SPHINKEEPER IN PATIENTS WITH FECAL INCONTINENCE: EUROPEAN MULTICENTER PILOT STUDY

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med projektet er at vurdere langtids effekten (12 måneder) og sikkerhetsaspekter ved behandling av svær fekal inkontinens (avføringslekkasje) med SphinKeeper i et prospektivt, ikke randomisert design, se vedlagte protokoll
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2326 Prosjektstart: 15.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steen Buntzen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

UNN, K3K klinikkForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
05.01.2017 REK nord
02.02.2017 REK nord