Forskningsprosjekt


Validering av STHLM3 i en kohort utredet med prebiopsi MR prostata (TPS-1)

Vitenskapelig tittel:
Validation of STHLM3 in a cohort of men referred to Sorlandet Hospital with a suspicion of cancer of the prostate, examined with a primary prebiopsy multiparametric MRI of the prostate

Prosjektbeskrivelse:
STHLM3 prosjektet har vist at en ny blodprøve som måler proteinnivå og genetiske markører sammen med klinisk informasjon kan øke presisjonen for prostatakreft-screening sammenlignet med PSA for menn i alderen 50-69 år. Antallet nødvendige biopsier reduseres med en tredjedel uten at det går på bekostning av høygradige tumores. Vanlig tilnærming med ”systematiske” biopsier med ultralyd viser en høy frekvens av benigne svar, overdiagnostisering, oppgradering ved patologi og risiko for infeksjoner. Ved å bruke ”målrettet” MR veiledet biopsi eller UL veiledet biopsi med kognitiv MR fusion sikrer man at suspekte områder i prostata biopseres og færre enkeltbiopsier er nødvendig. I den planlagte studien STHLM3-testen sammenlignes retrospektiv med MR funn i en konsekutiv kohort pasienter utredet med prebiopsi MR. Primære endepunkter vil være å sammenligne STHLM3 testsensitivitet for alvorlige tumores (Gleason score 7) ved positiv MR og positiv STHLM3 test ved negativ MR prostata.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2216 Prosjektstart: 30.01.2017 Prosjektslutt: 30.01.2037

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Christoph Müller
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen finansieringskilder som har økonomiske interesser eller avhengighetsforhold med prosjektmedarbeiderne i denne studien. Prosjektleder og prosjektmedarbeidere (JR, MB, IS, CH) er ansatt i heltidsstilling ved SSHF.  Det skal søkes om ekstern forskningstøtte.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst