Forskningsprosjekt


Intraossøs tilgang og thoraksdrenasje prehospitalt

Vitenskapelig tittel:
Etablering av intraossøs tilgang og etablering av thoraksdrenasje hos pasienter i luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus – et treårsmateriale og en gjennomgang av litteraturen

Prosjektbeskrivelse:
Studien vil gi opplysninger hvor ofte det blir etablert intraossøs tilgang hos pasienter som behandles av luftambulanseavdelingen. Intraossøs tilgang etableres i praksis kun i de tilfellene hvor det ikke lykkes å etablere intravenøs tilgang og vi ønsker å kartlegge hva slags pasienter dette gjelder (alder, diagnose, alvorlighetsgrad, etc.). Tilsvarende ønsker vi å studere hvor hyppig thoraksdrenasje etableres. Dette vil i prhospital sammenheng hyppigst gjelde pasienter hvor det mistenkes trykkpneumothoraks. Igjen ønsker vi å kartlegge hva slags pasienter dette gjelder (alder, diagnose, alvorlighetsgrad, etc.).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2256 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 30.03.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mårten Sandberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder av sin lønn fra UiO. Prosjektmedarbeiderne er medisinstudenter som utfører arbeidet som en del av sin obligatoriske prosjektoppgaveForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Nivå: Prosjektoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst