Forskningsprosjekt


Veien til demens. En studie av Helseundersøkelsen i Hordaland

Vitenskapelig tittel:
The road to dementia – A follow up study of the Hordaland Health Study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektgruppen vil undersøke biomarkører for metabolsk aktivitet (insulin-resistens, oxysteroler, Vitamin A) og inflammasjon (Kynureniner, CRP) som mulige modifiserende faktorer av utvikling av genvarianten ApoE. Metabolske og inflammatoriske biomarkører er målt i plasma i basisundersøkelsen i HUSK i 1997-99, i deltakerne født 1925-27. Deltakerne vil bli fulgt i historisk tid frem til evt. demensutvikling. Demensdiagnosen fastsettes fra sykehus- og sykehjem journal, reseptregister og dødsårsaksregister. Studien innebærer videre intervju og undersøkelse av deltagere som er i live.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2208 Prosjektstart: 08.01.2017 Prosjektslutt: 09.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Erik Nordrehaug
Forskningsansvarlig(e):  Haraldsplass Diakonale sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalforeningen for folkesykdommer - Demens. Studien er finansiert med 5.5 millioner NOK fra Nasjonalforeningen samt en 50% D-stilling fra Haraldsplass Diakonale Sykehus over 5 år.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Materiale fra biobank:
Helseundersøkelsen i Hordaland
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2017 REK vest
06.06.2017 REK vest
29.11.2017 REK vest
29.11.2017 REK vest
07.03.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest