Forskningsprosjekt


Medikamentell behandling av utmattelse etter aneurysmeblødning

Vitenskapelig tittel:
OSU6162 IN THE TREATMENT OF FATIGUE AND OTHER NEUROPSYCHOLOGICAL SEQUELAE AFTER ANEURYSMAL SUBARACHNOIDAL HEMORRHAGE - A DOUBLE-BLIND, RANDOMISED, PLACEBO-CONTROLLED STUDY

Prosjektbeskrivelse:
Mange mennesker som har gjennomgått hjerneblødning fra et aneurysme (en utposning på en blodåre i hjernen) sliter i etterkant med en uttalt utmattelse samt en rekke andre plager som nedsatt konsentrasjonsevne, nedsatt hukommelse og følelsesmessige problemer. Utmattelsen er ofte varig og kan hindre en vanlig livsutfoldelse samt være årsaken til uførhet. Denne tilstanden har altså ikke bare store konsekvenser for individet som er rammet, men også deres familier og for samfunnet. Det finnes hittil ingen virksom behandling mot denne utmattelsen. Stoffet OSU6162 har vist god virkning mot utmattelse og andre plager etter hjerneslag og etter hodetraume. Det er god grunn til å tro at OSU6162 også kan bedre utmattelse og andre plager etter aneurysmeblødning og dermed øke sjansen til å tilbakeføre de som er rammet til samme aktive livet de hadde før blødningen. Studien er dobbel-blindet og måler effekten av henholdsvis OSU6162 og placebo på utmattelse og nevropsykologisk funksjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2214 EudraCT-nummer: 2016-004739-19 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Angelika Sorteberg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehusets egne midler. Forventer midler fra Haugan Hus AS til finansiering av PhD kandidat (Haugan Hus AS er ikke oppdragsgiver, har vært med i utviklingen/byggingen av Oslo CancerCluster)Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst