Forskningsprosjekt


Utredningsomfang for prostatakreft

Vitenskapelig tittel:
Utredningsomfang for prostatakreft i Stavanger og Stockholm - før innføring av STHLM3 testen En retrospektiv komparativ observasjonsstudie.

Prosjektbeskrivelse:
Studien skal kartlegge utviklingen av og nå-situasjonen for testing og utredning av menn for prostatakreft i regionen, og sammenligne dette med situasjonen i Stockholm. Det skal kartlegges: 1) omfang av testing og prosentandelen av testede menn som ble henvist til spesialisthelsetjenesten i Stavanger og i Stockholm i 2011. 2) i hvilken grad bruk av blodprøven PSA og henvisning til utredning for mistenkt prostata-lidelse i spesialisthelsetjenesten har endret seg fra 2011 til 2016. 3) i hvilken grad bruk av MR har endret seg i perioden 4) om treffsikkerheten ved biopsering synes å ha endret seg fra 2011 til 2016. Journalinformasjon fra 30000-35000 personer vil inngå i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2205 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Svein Reidar Kjosavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Karolinska Intitutet og Stavanger universitetssjukehus finansierer selv sine kostnader i dette prosjektet.  Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2017 REK vest
06.02.2019 REK vest