Forskningsprosjekt


Stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose

Vitenskapelig tittel:
Stem cell transplantation in multiple sclerosis: what does resetting the immune system really mean?

Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å kartlegge immunrespons av MS behandling med stamcelletransplantasjon sammenliknet med immunablasjonsterapier som alemtuzumab (Lemtrada), Ocrelizumab, annen/ingen MS behandling. Gjennom denne studien vil man øke kunnskapen om effekten av behandlingen og om mulig på sikt å tilpasse behandlingen bedre til den enkelte person. Studien inkluderer opp til 30 pasienter. Alle nye pasienter ved Haukeland Universitetssjukehus som starter alemtuzumab eller stamcelletransplantasjon (10-15 nye pasienter for hver behandlingsform i løpet av det første prosjektåret).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/282 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 01.05.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sonia Gavasso
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom post-doc-stipend fra Helse-Vest og Neuroimmunologisk forskningslab ved Haukeland Sykehus/UiB.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2017 REK vest