Forskningsprosjekt


Observasjon av hjertesviktbehandling i Europa- ARIADNE

Vitenskapelig tittel:
Assessment of Real LIfe cAre – Describing EuropeaN Heart FailurE Management (ARIADNE) CLCZ696B3401

Prosjektbeskrivelse:
FORMÅL: 1. Å sammenligne pasienter som behandles med standard hjertesviktregime med pasienter der standard hjertesviktbehandling er erstattet med sacubitril/valsartan ut fra den individuelle vurderingen av behandlende hjertespesialst. 2. Å beskrive hvilken pasienter som får sacubitril/valsartan som oppnår den anbefalte måldosen MATERIAL OG METODE: Observasjonsstudien følger Good Epidemiological Practice - Det blir registrert vanlige kliniske data som ellers også rutinemessig ville ha blitt registrert - Det skal ikke gjøres ekstra visitter/prosedyrer/prøver/tester som følge av deltagelse i studien. - Pasienter får medisinene sine på resept. - Pasienter blir ikke randomisert av en datamaskin Mer om material og metode i avsnitt 2.6
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2257 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 29.04.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Per Anton Sirnes
Forskningsansvarlig(e):  Østlandske Hjertesenter
Helse Førde HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Novartis finansierer prosjektet. 'Payment Schedule' er vedlagt.

I korte trekk:

Oppstart: NOK 15000 (forarbeid, seleksjonsbesøk, initieringsbesøk med mer)

Visitt 1 ved baseline: NOK 3180
Visitt 2 ved ca 6 måneder: NOK 1290
Visitt 3 ved ca 12 måneder: NOK 2380
Hvis et av oppfølgingsvisittene ersstattes med telefonsamtale: NOK 600

Oppbevaring av studiedokumentasjon: NOK 3000Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst
03.05.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst