Forskningsprosjekt


Sammenlikning av effekt og sikkerhet av semaglutid en gang ukentlig med placebo som tillegg til SGLT-2 hemmer hos pasienter med type 2-diabetes - SUSTAIN 9 studien

Vitenskapelig tittel:
Efficacy and safety of semaglutide once-weekly versus placebo as add-on to SGLT-2i in subjects with type 2 diabetes mellitus.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å sammenlikne effekt og sikkerhet av semaglutid (en GLP-analog) versus placebo som tillegg til en SGLT2- hemmer alene, eller i kombinasjon med metformin eller SU. Både semaglutid og semaglutid-placebo administreres subkutant en gang ukentlig. De øvrige orale antidiabetika tas daglig. Pasienter med type 2-diabetes som har utilfredstillende blodsukkerkontroll skal inkluderes i studien, som har en behandlingsvarighet på 30 uker. Primært endepunkt i studien er langtidsblodsukker (HbA1c) etter 30 ukers behandling. I tillegg vil man se på endring i vekt, endring i fastende blodsukker, BMI, livvidde, blodtrykk, episoder med lavt blodsukker og spørreskjemaer om livskvalitet og behandlingstilfredshet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2248 EudraCT-nummer: 2016-000904-27 Prosjektstart: 15.03.2017 Prosjektslutt: 14.02.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Erik F. Eriksen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Novo Nordisk A/SForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Sammenlikning av effekt og sikkerhet av semaglutid en gang ukentlig med placebo som tillegg til SGLT-2 hemmer hos pasienter med type 2-diabetes - SUSTAIN 9 studien
Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst