Forskningsprosjekt


Bruk av pasientrapporterte målinger for å bedre kvaliteten på oppfølgingen av personer med diabetes - en feasibility studie

Vitenskapelig tittel:
The use of Patient-Reported Outcome Measures (PROM) to promote quality of diabetes care - a feasibility study.

Prosjektbeskrivelse:
Studien skal teste gjennomførbarheten av ulike elementer som skal inngå i en større studie. 100 personer over 40 år med type 1 eller type 2 diabetes skal inkluderes til å svare på spørreskjema. Formålet er 1) å teste ut de tekniske prosedyrer knyttet til innsamling av pasientrapporterte data på pc i venteareal og overføring av data til pasientens elektroniske journal, 2) innhente deltakernes opplevelse av spørsmålenes relevans og omfang, og den generelle opplevelsen av å besvare PROMdata elektronisk på venterommet før en konsultasjon, samt 3) studere forskjeller mellom grupper når det gjelder selvrapportering av generell helse og velbefinnende, psykososiale problemområder og opplevelse av egen diabeteskompetanse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2200 Prosjektstart: 22.01.2017 Prosjektslutt: 30.11.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingvild Hernar
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipendiatstilling knyttet til prosjektet er finansiert av KD (via Høgskolen i Bergen), postdoktorstilling er finansiert av Norsk Sykepleierforbund, Diabetesforbundet har bidradd med driftsmidler til prosjektet og Norsk Diabetesregister (v/ Noklus) har bidradd økonomisk i forbindelse med utviklingen av prosjektets elektroniske spørreskjema. På denne måten er den aktuelle feasibility-studie finansiert. Det er søkt om ytterligere midler for den videre utvikling av prosjektet (rct-studien og kohortstudien, jfr punkt 2.1). Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerutdanning, UiB, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2017 REK vest
16.03.2017 REK vest
06.06.2017 REK vest