Generell forskningsbiobank


Gynekologiske svulster

Prosjektbeskrivelse:

Vi ønsker å finne gener og genprodukter som kan ha betydning for utvikling og metastasering av gynekologiske svulster. Videre håper vi at våre undersøkelser kan føre til at vi finner markører som kan skille de aggressive svulstene fra de mindre aggressive, noe som vil ha betydning for å velge ut de pasientene som må ha en intensiv behandling og de som kan få en mer skånsom behandling.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2237 Startdato for innsamling av materiale: 01.07.2003

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ben Davidson
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Oslo Universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst