Forskningsprosjekt


Friluftsterapi for ungdom i risiko

Vitenskapelig tittel:
Wilderness therapy - friluftsterapi - for at risk adolescents: A mixed methods clinical research trial

Prosjektbeskrivelse:
Friluftsterapi er en nyutviklet behandling som har vært tilbudt ungdom med psykisk helseutfordringer. Behandlingen har vært ledsaget av forskning (REK no. 2013/1841), og resultatene herfra sammen med våre kliniske erfaringer har ledet til videreutviklingen av friluftsterapi som vi har gitt navnet Friluftsterapi 2.0 (som er gjenstand for denne søknaden). Både intervensjonen og forskningen er mer "lettbent" og mindre omfattende enn tidligere. Vi ønsker å få innsyn i 1) hvordan behandlingen ser ut til å påvirke deltakerne på en rekke helsevariabler, 2) få øket innsikt i hvilke faktorer som bidrar til denne påvirkningen, 3) forstå bedre de terapeutiske mekanismene i behandlingen og 4) beskrive etiske utfordringer og hvordan disse kan ivaretas. Dette blir et mixed methods design med kvantitativ data (spørreskjemaer), fysiologiske data (hjerterytme variabilitets målinger) og kvalitative data (individuelle intervjuer).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2228 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Leiv Einar Gabrielsen
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus garanterer for studiets finansiering 

Det vil bli søkt eksterne finansieringskilder fortløpende  (f. eks. Extrastiftelsen, Sørlandet Kompetansfond)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst