Forskningsprosjekt


PRESSUREwire

Vitenskapelig tittel:
Practical Evaluation of Fractional Flow Reserve (FFR) and its Associated Alternate Indices During Routine Clinical Procedures Praktisk evaluering av FFR (Fractional Flow Reserve) og tilknyttede alternative indisier under rutinemessige kliniske prosedyrer (PRESSUREwire)

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å forstå rutinebruk av Fractional Flow Reserve (FFR) – og alternative indekser i klinisk praksis, dvs. at man ønsker å analysere data fra FFR målinger som anvendes rutinemessig i klinisk praksis ved utredning av pasienter med symptomer på kransarteriesykdom. PRESSUREwire er en teknisk enhet som anvendes for å måle trykk i hjertets kransarterier ved utredning av arteriosklerose i kransarterier. Når det foreligger arteriosklerose dannes det et plakk i arterien og blodtrykket vil være forskjellig foran og etter plakket. PRESSURE wire måler disse trykkene. Reduksjon av blodtrykk etter plakket sier noe om faren for at hjerteinfarkt kan opptre, og hjelper kardiologer til å bestemme hvilken behandling som skal velges. I dette prosjektet vil man inkludere om lag 2000 deltakere som utredes enten fordi de har en stabil kransarteriesykdom eller akutt kransarteriesyndrom (minst 500). Det er en multisenterstudie og ingen senter vil inkludere flere enn 200 deltakere/pasienter. Det samles inn kliniske data fra fire tidspunkt: ved baseline, under selve målingen med PRESSUREwire, ved utskrivelse fra sykehus og etter ett år. Data som samles er vanlig vanlige kliniske data, bruk av legemidler og bivirkninger mht undersøkelsen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1872 Prosjektstart: 15.10.2017 Prosjektslutt: 30.03.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anders Opdahl
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor (Abbott) financierer dette forsøg. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: PRESSUREwire
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst