Forskningsprosjekt


Figotinib ved Ulcerøs kolitt - oppfølgingsstudie

Vitenskapelig tittel:
GS-US-418-3899: A Long-Term Extension Study to Evaluate the Safety of Filgotinib in Subjects with Ulcerative Colitis

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en langsiktig forlengelsesstudie for å evaluere sikkerheten til filgotinib hos forsøkspersoner med Ulcerøs kolitt. Studien skal evaluere effekt og sikkerhet av filgotinib (JK-hemmer) som vedlikeholdsbehandling ved moderat til alvorlig Ulcerøs kolitt
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/121 EudraCT-nummer: 2016-002765-58 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.06.2023

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Svein Oskar Frigstad
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Gilead Sciences, Inc. er sponsorForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2017 REK sør-øst