Forskningsprosjekt


Filgotinib ved Ulcerøs kolitt

Vitenskapelig tittel:
GS-US-418-3898: Combined Phase 2b/3, Double-Blind, Randomized, Placebo Controlled Studies Evaluating the Efficacy and Safety of Filgotinib in the Induction and Maintenance of Remission in Subjects with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis

Prosjektbeskrivelse:
Studien skal evaluere effekt av filgotinib (JAK-hemmer) ved induksjon og vedlikeholdsbehandling av moderat til alvorlig ulcerøs kolitt. Studien ønsker å avklare minste effektive dose og sikkerhetsprofil.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/120 EudraCT-nummer: 2016-001392-78 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.06.2023

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Svein Oskar Frigstad
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Gilead Sciences Inc. er sponsor for studienForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2017 REK sør-øst