Forskningsprosjekt


Filgotinib ved Crohns sykdom - oppfølgingsstudie

Vitenskapelig tittel:
GS-US-419-3896: A Long-Term Extension Study to Evaluate the Safety of Filgotinib in Subjects with Crohn’s Disease

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en langsiktig forlengelsesstudie for å evaluere sikkerheten til filgotinib hos forsøkspersoner med Crohns sykdom. Studien skal evaluere effekt og sikkerhet av filgotinib (JAK-hemmer) som vedlikeholdsbehandling ved moderat til alvorlig Crohns sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/116 EudraCT-nummer: 2016-002763-34 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.06.2023

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Svein Oskar Frigstad
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Gilead Sciences, Inc. er sponsorForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2017 REK sør-øst