Forskningsprosjekt


Filgotinib ved Crohns sykdom

Vitenskapelig tittel:
GS-US-419-3895: Combined Phase 3, Double-blind, Randomized, Placebo-Controlled Studies Evaluating the Efficacy and Safety of Filgotinib in the Induction and Maintenance of Remission in Subjects with Moderately to severely Active Crohn’s Disease

Prosjektbeskrivelse:
Studien skal evaluere effekt av filgotinib (JAK-hemmer) på induksjon og vedlikeholdsbehandling av moderat til alvorlig Crohns sykdom. Studien er en fase 3, dobbelblindet, placebo-kontrollert studie og skal kartlegge hvilken dose som er mest effektiv i tillegg til sikkerhetsdata og bivirkningsprofil.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/114 EudraCT-nummer: 2016-001367-36 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.06.2023

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Svein Oskar Frigstad
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Gilead Sciences, Inc. er sponsorForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2017 REK sør-øst