Forskningsprosjekt


Nytten av å analysere betahydroksybutyrat (BHB) i obduksjons-saker for å diagnostisere ketoacidosetilstander

Vitenskapelig tittel:
Nytten av å analysere betahydroksybutyrat (BHB) i obduksjons-saker for å diagnostisere ketoacidosetilstander

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å se om innføringen av betahydroksybutyrat (BHB) i standardanalyseprogrammet i obduksjonssaker har bidratt til å diagnostisere flere tilfeller av syreforgiftning (ketoacidose). Vi vil også undersøke om analyse av BHB gjør presisjonen av fortolkningen ved funn av aceton og/eller isopropanol bedre. Vi vil også forsøke å kartlegge referanseområder for BHB/aceton/isopropanol for de ulike dødsårsakene for enklere å kunne fortolke nivåene og diagnostisere syreforgiftning. Metoden blir å koble dødsårsaker til analysefunn fra biologisk obduksjonsmateriale (BHB, aceton, isopropanol) ved hjelp av distribuert kobling. Vi vil se på 1) fordeling av ulike dødsårsaker ved positiv BHB/aceton/isopropanol 2) nivåer av BHB/aceton/isopropanol ved de vanligste dødsårsakene 3) sammenlikne hvordan vi ville fortolke prøvesvarene før innføringen av BHB-analyse sammenliknet med i dag. Vi vil teste BHB-stabilitet ved å reanalyser BHB i noen gamle prøver med tidligere positiv BHB.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2292 Prosjektstart: 14.12.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gudrun Høiseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern finansiering, rutinetid til forskning.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Lik

Materiale fra biobank:
1. Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, diagnostisk- og behandlingsbiobank
Behandlet i REK
DatoREK
19.01.2017 REK sør-øst