Forskningsprosjekt


T celle immunmodulerende mekanismer i helse og ved sykdom

Vitenskapelig tittel:
T CELL IMMUNOMODULATING MECHANISMS IN HEALTH AND DISEASE

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å forstå dysfunksjonelle signalveier i cellene som omfatter cAMP signalsystemet og andre immunmodulerende mekanismer som benyttes av regulatoriske T celler i krefttilstander og ved immunsvikt. Blod fra blodgivere skal benyttes. Analysene foregår i hovedsak på levende celler 3-5 dager etter prøvetaking. Det kan være aktuelt å fryse celler og medium for etteranalyser. Når disse er ferdig destrueres det humane materialet. Det søkes om biobank, eventuelt at tidligere godkjent biobank forlenges. Blodprøvene det forskes på er anonyme for forsker.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1146 Prosjektstart: 01.05.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kjetil Taskén
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2010 REK sør-øst
28.04.2010 REK sør-øst