Forskningsprosjekt


Olaparib sammenlignet med Abiraterone eller Enzalutamid for behandling av prostatakreft med spredning

Vitenskapelig tittel:
A Phase III, Open Label, Randomized Study to Assess the Efficacy and Safety of Olaparib (Lynparza™) Versus Enzalutamide or Abiraterone Acetate in Men with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Who Have Failed Prior Treatment with a New Hormonal Agent and Have Homologous Recombination Repair Gene Mutations (PROfound)

Prosjektbeskrivelse:
Prostatakreft er den vanligste kreftformen bland menn og står for om lag en tredjedel av kreftdødeligehet i Norge hvert år. En liten andel (15%) prostatakreft pasienter som har fått en forverring av sin sykdom under pågående hormonblokkade, har mistet funksjonen av ulike gener (mutasjoner) som er involvert i reparasjon av skadet DNA (HRR). Av disse 15 genene er BRCA1/2 og ATM de best karakteriserte og hyppigst muterte innen prostatakreft. Pasienter med HRR mutasjoner forventes å ha god nytte av behandling med PARP hemmeren olaparib som forhindrer ytterligere DNA reparasjon. Hensikten med PROFOUND-studien er å undersøke om olaparib har bedre effekt en standard behandling med abiraterone eller enzalutamide hos pasienter som har fått forverring av sin sykdom under hormonblokkade. Det skal inkluderes 340 pasienter i den åpne multisenter studie og de skal randomiseres til enten olaparib eller abiraterone / enzalutamid i forhold 2:1.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2218 EudraCT-nummer: 2016-000300-28 Prosjektstart: 01.02.2017 Prosjektslutt: 01.07.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Daniel Heinrich
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av AstraZeneca.

Endelig kontrakt som viser beløpsfordeling per visitt er ikke ferdigstilt, men vil bli ettersendt.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
06.06.2018 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst