Forskningsprosjekt


BGB324 og immunterapi ved trippel negativ brystkreft

Vitenskapelig tittel:
A Phase II, Multi Center Study of BGB324 in combination with Pembrolizumab in Patients with Previously Treated, Locally Advanced and Unresectable or Metastatic Triple Negative Breast Cancer (TNBC) or Triple Negative Inflammatory Breast Cancer (TN-IBC).

Prosjektbeskrivelse:
Denne legemiddelstudien (fase II) er en enarmet multisenterstudie som vil undersøke antitumoraktivitet, sikkerhet og farmakokinetikk av kombinasjonen av legemidlene BGB324 og pembrolizumab hos pasienter ved trippel negativ brystkreft. Omtrent 75 voksne pasienter vil bli screenet for å identifisere opptil 56 pasienter som oppfyller inklusjonskriterier og som ønsker å delta i utprøvingen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/57 EudraCT-nummer: 2016-003608-30 Prosjektstart: 25.05.2017 Prosjektslutt: 31.03.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Oddbjørn Straume
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av BerGenBio ASForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: BGB324 og immunterapi ved trippel negativ brystkreft
Materiale fra biobank:
Avd patologi HUS
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2017 REK vest
06.06.2017 REK vest
16.08.2017 REK vest
14.09.2017 REK vest
10.01.2018 REK vest
10.04.2019 REK vest