Forskningsprosjekt


En fase II multisenterstudie av BGB324 i kombinasjon med pembrolizumab hos pasienter som tidligere er behandlet for avansert adenokarsinom i lungene.

Vitenskapelig tittel:
A Phase II Multi Center Study of BGB324 in Combination with Pembrolizumab in Patients with Previously Treated Advanced Adenocarcinoma of the Lung

Prosjektbeskrivelse:
Målet med studien er å undersøke behandlingseffekten og sikkerheten (bivirkninger) ved kombinasjonsbehandling med BGB324 og Pembrolizumab i pasienter som tidligere er behandlet for avansert adenokarsinom i lungene. Studien har også til hensikt å vurdere relevante biomarkører for å identifisere nettopp de pasienter som kan ha nytte av kombinasjonsbehandlingen. BGB324 er et legemiddel som hemmer (blokkerer) virkningen av et protein kalt Axl-kinase som er viktig i regulering av vekst og overlevelse av kreftceller. Virkningen av Axl-kinase kan være spesielt viktig for å kontrollere kreftcellenes evne til å spre seg i kroppen. Pembrolizumab (godkjent legemiddel) hemmer kreftcellenes evne til å unnvike immunsystemet, slik at immunsystemet kan bekjempe kreften på en naturlig måte. Pembrolizumab er ikke tidligere kombinert med studiepreparatet BGB324. Dette er en fase II, åpen multi-senterstudie hvor alle pasienter får behandling med begge legemidlene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/473 EudraCT-nummer: 2016-003609-32 Prosjektstart: 25.05.2017 Prosjektslutt: 31.10.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Helland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av BerGenBio ASForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Diagnostisk biobank, Patologisk anatomisk avdeling (nr 548)
Generell tumorbank (nr 408)
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2017 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst