Forskningsprosjekt


Medfødte misdannelser og risiko for cerebral parese: en studie med tanke på fremtidig forebygging

Vitenskapelig tittel:
The Comprehensive CA-CP study: Combining congenital anomaly (CA) and cerebral palsy (CP) data for a comprehensive investigation into opportunities for prevention

Prosjektbeskrivelse:
Målet med studien er å få ny kunnskap om årsakene til cerebral parese(CP) ved å fokusere på hvilken rolle medfødte misdannelser har. Forskningsspørsmålene er: 1. Hva er den beste måten å klassifisere medfødte misdannelser på når vi skal fokusere på årsak til CP? 2.Hva er forekomst og andel barn med CP (beskrevet ved gestasjonsalder, kjønn og om de er enkeltfødte eller flerlinger) som har generell misdannelse og/eller hjernemisdannelse ? 3. Er det noen forskjell (grov og finmotorisk fungering, forekomst av tilleggsvansker) på barn med CP med og uten medfødte misdannelser? 4. Hva er risikoen for CP for barn med spesifikke medfødte misdannelser? 5. Kan timingen av medfødte misdannelser og timingen av hjerneskaden ved CP bestemmes og sammenlignes? 6. Hvilke misdannelser er "on the causal pathway" for CP? Hvilke kan om mulig forebygges/unngås? Data fra barn med CP, med og uten medfødte misdannelser i Europa og Australia født 1991-2009 vil analyseres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2155 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Guro Lillemoen Andersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

(Det er mottatt del finansiering:

*Utgiftene til arbeid som skal utføres av de følgende prosjektmedarbeiderne er mottatt som ekstrne personlige stipend (external personal grants)

-Dr Sarah McIntyre

National Health and Medical Research Council (NHMRC) Australian Fellowship

Offer received 19 October 2015, commenced May 2016

This investigator will use 40% of her award (2 days/week) TOTAL: AUD 136,000

-Shona Goldsmith

National Health and Medical Research Council (NHMRC) Australian PhD Scholarship

Commenced February 2016

This investigator will use 60% of her award (3 days/week) TOTAL: AUD 68,000

 *Den australske datakoplingen vil bli finansiert av midler mottatt fra Cerebral Palsy Alliance Research Foundation:

 Shona Goldsmith, Dr Sarah McIntyre and Dr Michele Hansen, Cerebral Palsy Alliance Research Foundation (Australia)

Received Thursday October 29, 2015: “An exploration of cerebral palsy aetiology: assisted reproductive technology and congenital anomalies” This grant will cover Australian linkages for this project TOTAL: AUD 10,000.

* Det er søkt om midler fra LaFondation Motrice (Appel à projets 2016/2017, 67 rue Vergniaud, 75013 PARIS, France)

til kopling avdata mellom CP registre og Fødselsregistre/registre for medfødte misdannelser i Europa. Søkt om 50 000 Euro)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Epidemiology, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.01.2017 REK midt