Forskningsprosjekt


HIV-infeksjon, tuberkulose og vitamin D-mangel

Prosjektbeskrivelse:
Aktiv human tuberkulose er assosiert med HIV- infeksjon og med vitamin D-mangel. Vitamin D har betydning for immunforsvaret og det er mulig at økt risiko for aktiv tuberkulose hos innvandrere kan ha sammenheng med vitamin D mangel. Vitamin D fra mat og hud omdannes til aktive former i lever, nyrer og av celler i immunsystemet (makrofager). Vitamin D er av vesentlig betydning for calciumstoffskiftet som i tillegg reguleres av parathyroideahormon (PTH). Ved HIV er det påvist forstyrrelser i calciumstoffskiftet og, forandringer i ben (osteolyse). Det er uklart om dette er forårsaket av selve HIV-infeksjonen eller behandling av denne eller kompliserendede tuberkulose. Formålet med studien er å kartlegge forandringer i vitamin D, PTH og calcium hos pasienter med HIV med og uten tuberkulose og i ulike etniske grupper.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/142 Prosjektstart: 08.06.2009 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Johan N. Bruun
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK nord
03.09.2009 REK nord