Forskningsprosjekt


Mangel på komplementfaktor 5 (C5)

Vitenskapelig tittel:
Kartlegging av den genetiske C5 defekten og betydningen av komplement for inflammasjonsprosessen og infeksjonsforsvaret.

Prosjektbeskrivelse:
Vi har nylig påvist mangel på komplementfaktor 5 (C5) hos en pasient ved UNN. C5 defekter er meget sjeldne; det er tidligere påvist kun en slik i Norge. C5-defekter er assosiert med økt risiko for neisseriainfeksjoner (den aktuelle pasient har hatt tre slike). Det er således indikasjon for vaksinering mot neisseria hos slike pasienter. Effekten av vaksine er imidlertid ikke kjent og det er postulert at pasienter med C5-defekter har dårligere effekt av de antistoffene som produseres ved infeksjon og vaksine enn normale. Det aktuelle prosjekt er tredelt og tar sikte på: 1) Å kartlegge den genetiske defekten for å se om det er en tidligere kjent defekt eller om det er en ny. 2) Å kartlegge responsen på vaksine hos den C5 defekte pasienten, sammenlignet med friske kontroller. 3) Å studere den funksjonelle betydningen av komplement med hovedvekt på C5 i den generelle inflammatoriske responsen ved bruk av serum og fullblod fra pasienten i ulike in vitro modellsystemer designet for formålet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1141 Prosjektstart: 15.05.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tom Mollnes
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2010 REK nord