Forskningsprosjekt


Verdigheit i kvardagen. Ei undersøking om korleis menneske som mottek kommunale tenester på grunn av si psykiske helse ynskjer å bli

Vitenskapelig tittel:
User's perspectives on social dignity in community based mental health services.

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man se på verdighet i psykisk helsearbeid med vekt på brukerperspektivet. Prosjektet er kvalitativt med intervjuer av pasienter med psykiatriske diagnoser som mottar helsehjelp for sin lidelse minst tre ganger per uke. 10-15 pasienter skal inkluderes i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1316 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 01.03.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristin Ådnøy Eriksen
Forskningsansvarlig(e):  Karolinska Institutet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskarutdanning, sjukepleievitskap, Nivå: Doktorgrad
Sluttmelding/publikasjon: Verdigheit i kvardagen. Ei undersøking om korleis menneske som mottek kommunale tenester på grunn av si psykiske helse ynskjer å bli
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst