Forskningsprosjekt


En studie for å sammenlikne JNJ-28431754 og glimepirid (gitt i tillegg til metformin) i behandling av personer med type 2 diabetes. 28431754DIA3009

Vitenskapelig tittel:
En randomisert, dobbel-blind, 3-armet parallellgruppe, 2-årlig (104 ukers) multisenter studie for å bestemme effekt, sikkerhet og tolerabilitet av JNJ-28431754 100 mg og JNJ-28431754 300 mg sammenliknet med glimepirid i behandling av personer med type 2 diabetes som ikke er optimalt kontrollert på metformin. The CANTATA-SU Trial (CANagliflozin Treatment and Trial Analysis)

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å sammenlikne effekten av behandling over tid med JNJ-28431754 hos pasienter med type 2 diabetes som allerede blir behandlet med metformin, med et etablert medikament: Glimepirid. Deltakerne randomiseres til en av tre grupper: 100 mg JNJ-28431754, 300 mg JNJ-28431754 og Amaryl ® (glimepirid). Alle pasientene skal stå på minst 2000 mg metformin.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/731 EudraCT-nummer: 2009-009320-36 Prosjektstart: 25.09.2009 Prosjektslutt: 30.01.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gisle Langslet
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Substansen er under utvikling av Janssen-Cilags moderfirma Johnson & Johnson for behandling av Diabetes II (og også fedme). Denne studien inngår i dette programmet.
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført som forutsatt - En studie for å sammenlikne JNJ-28431754 og glimepirid (gitt i tillegg til metformin) i behandling av personer med type 2 diabetes. 28431754DIA3009
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst
17.01.2013 REK sør-øst