Forskningsprosjekt


Marfans syndrom og søvnapné

Vitenskapelig tittel:
Cardiovascular complications, craniofacial aberrations, impaired breathing during sleep, sleep disruption, and fatigue in adults with verified Marfan syndrome.

Prosjektbeskrivelse:
Vår hypotese er at pusten er forstyrret under søvn ved Marfans syndrom (søvnapné). Dette kan medføre en negativ innvirkning på hjerte-kar-systemet og gi uttalt tretthet (fatigue) grunnet fragmentert søvn med hyppige oppvåkninger. Personer med Marfans syndrom har høy risiko for å utvikle hjertekar-sykdom. Trange forhold i de øvre luftveier kan forverre dette og lede til økt sykdom og tidlig død. For å sette inn tidlige tiltak er det derfor viktig å identifisere søvnapné hos personer med Marfans syndrom. Flere vitenskapelige artikler beskriver bihule- og mellomørebetennelser ved Marfans syndrom, men det finnes ikke noen systematiske studier på dette. Vi ønsker derfor å kartlegge dette ved CT-undersøkelser av bihuler og tinningbein.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/364 Prosjektstart: 15.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stefan Axelsson
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) har gitt oppstartsmidler for prosjektet. Proskjektgruppen kommer søke Ekstrastiftelsen, Forskningsrådet og Helse Sør-Øst, ag andre relelevante kilder om finansiering. Noe finansering skjer gjennom det oppdrag TRS og TAKO-senteret har med NKSD om klinsik undersøkelse, kunnskapsinnsamling om sjeldne diagnoser og formidling.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2017 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst