Forskningsprosjekt


Sammenhengen mellom kjønn, kardiometabolske risikofaktorer og levevaner hos ungdom med fedme

Vitenskapelig tittel:
Gender-related differences in cardiometabolic risk factors and lifestyle habits in treatment-seeking adolescents with obesity

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke mulige forskjeller mellom gutter og jenter med hensyn til levevaner og biokjemiske markører assosiert med kardiovaskulær sykdom hos ungdom med fedme. Usunne livsstilsvaner har vært knyttet til fedme hos barn og ungdom, og usunne livsstilsvaner har også vært forbundet med kardiometabolske risikofaktorer hos barn og unge. Imidlertid kan årsakene til og konsekvensene av fedme i ungdomsårene variere mellom kjønnene på grunn av biologiske og atferdsmessige forskjeller. Det er få studier som har undersøkt kjønnsrelaterte forskjeller i levevaner og kardiometabolske risikofaktorer blant ungdom med fedme. I prosjektet planlegges det å innhente opplysninger om behandlingssøkende ungdom med fedme i alderen 12-18 år. Egnede deltakere er etter samtykke inkludert i Barnefedmeregisteret i Vestfold ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. Det antas at dette omfatter om lag 260 ungdommer. Opplysninger som skal inngå i prosjektet er alder, kjønn, vekt, KMI, % kroppsfett og fettfri masse, midjemål, blodtrykk, total kolesterol, LDL, HDL, triglyserider, plasma glukose, insulin, HbA1c, samt data fra UNGKOST (kort) spørreskjema som omhandler spørsmål om frokostvaner, fysisk aktivitet, skjermtid, samt inntak og vaner generelt rundt mat og drikke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2039 Prosjektstart: 31.10.2016 Prosjektslutt: 31.10.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finasieres i sin helhet av Sykehuset i Vestfold. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2016 REK sør-øst