Forskningsprosjekt


Sykdomsforløpet hos blærekreftpasienter

Vitenskapelig tittel:
The disease course of patients with urothelial carcinoma of the urinary bladder and its impact on recurrence, progression and survival

Prosjektbeskrivelse:
Blærekreft er den fjerde hyppigste kreftformen blant menn, og mer enn halvparten av pasientene får tilbakefall. Dette fører til regelmessig oppfølging av pasientene. Denne studien har et kohortdesign, fordi man vil ta utgangspunkt i alle blærekreftpasienter (nesten 20 000) diagnostisert fra 1996-2015 og beskrive det videre sykdomsforløp til disse pasientene etter den første blærekreftdiagnosen. Man vil koble sammen data fra Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og Norsk Pasientregister (2008-2015) og kan på denne måten finne ut når pasientene er diagnostisert med blærekreft for første gang, detaljer om kreftdiagnosen, om de har fått behandling (og hvilken), hvor ofte de har vært til kontroll og hva resultatet var. Det gir også mulighet til å undersøke om det er en assosiasjon mellom blærekreft og andre sykdommer senere i livet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2286 Prosjektstart: 01.12.2016 Prosjektslutt: 30.11.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bettina Kulle Andreassen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kreftregisteret finanserer prosjektet i utgangspunktet. Det skal søkes midler i 2017. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2017 REK sør-øst
14.09.2017 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst