Forskningsprosjekt


Selvopplevd endring av angst- og depresjonsrelaterte symptomer etter behandling med healing

Vitenskapelig tittel:
Subjective effects of healing on symptoms of depression and anxiety: A prospective cohort pilot study in the practitioner’s office using the Hospital Anxiety & Depression Scale.

Prosjektbeskrivelse:
I en nylig norsk populasjonsbasert studie oppgir 22 % av kvinnene og 12 % av mennene at de har hatt depresjon og/eller angst i løpet av de siste 12 månedene. Bare et fåtall av disse oppsøkte psykolog eller psykiater for sine plager. Et langt større antall oppsøkte alternativ behandler. Tidligere forskning viser også at åndelig velvære var assosiert med færre depressive symptomer, og at healing kan øke åndelig velvære. Healing er en av de mest brukte alternative behandlingsformene i Norge. I denne undersøkelsen vil vi kartlegge i hvilken grad pasienter som selv oppsøker healer har symptomer på depresjon og angst, i hvilken grad de opplever åndelig velvære og se på eventuelle sammenhenger mellom disse faktorene. I tillegg vil vi se på observerte endringer etter behandling hos healer. Informasjonen vil bli innhentet ved hjelp av spørreskjema som fylles ut av pasienten selv før første og etter siste behandling hos healer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2071 Prosjektstart: 15.01.2017 Prosjektslutt: 15.01.2019

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Agnete Egilsdatter Kristoffersen
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette prosjektet vil ikke ha ekstrerne finaniseringskilder, men dekkes av interne midler på NAFKAM. Forskere fra NAFKAM leder studien og healerene deler ut skjemaene og samler de inn mot et lite vederlag for bruk av administrativ tid.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2016 REK nord