Forskningsprosjekt


Dysplasi ved ulcerøs kolitt

Vitenskapelig tittel:
Colorectal malignancy in patients with ulcerative colitis

Prosjektbeskrivelse:
Ulcerøs kolitt (UC) er en livslang tilbakevendende betennelse i tykktarmen med sykdomsdebut i ung alder og høy forekomst i Norge. Risikoen for tykktarmskreft synes å være økt, men dette er ikke undersøkt i Norge. Tykktarmskreft ved UC oppstår via celleforandringer i tarmslimhinnen (dysplasi). Disse forløperlesjoner til kreft er vanskelige å se ved vanlig kikkertundersøkelse (koloskopi), da de forekommer flekkvis i tilsynelatende flat slimhinne. En ny metode hvor man dusjer slimhinnen med et fargestoff (methylenblått) ved koloskopi (chromoendoskopi) identifiserer tre ganger så mye dysplasi enn tradisjonell koloskopi. Studier i utlandet tyder på høyere forekomst av dysplasi i tarmen dersom cellene inneholder noen spesielle markører i arvematerialet (kreft markører). Vi ønsker å kvantifisere forekomsten av dysplasi i en sykehusbasert kohort av pasienter med UC ved hjelp av chromoendoskopi. Vi ønsker også å se på sammenhengen mellom dysplasi og kreft markører i tarm slimhinnen
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1093 Prosjektstart: 01.05.2010 Prosjektslutt: 30.06.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Stephan Brackmann
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2010 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst