Forskningsprosjekt


Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft; risiko og overlevelse

Vitenskapelig tittel:
The impact of Vitamin D and obesity on urinary bladder cancer; risk and survival

Prosjektbeskrivelse:
Urinblærekreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos menn i USA. I Norge har forekomsten økt for menn men i mindre grad blant kvinner i løpet av de siste 10 årene. Urinblærekreft har den høyeste tilbakefallsraten av alle kreftformer og er derfor den mest kostbare kreftsykdom å behandle på per pasient basis. De viktigste risikofaktorene for urinblærekreft er røyking og yrkesmessig eksponering for blant annet aromatiske aminer. Lavt serumnivå av vitamin D og fedme er foreslått som mulige risikofaktorer. Videre kan hormonet leptin, som er involvert i regulering vekt, være involvert i urinblærens kreftutvikling. Vi planlegger å analysere data fra Kreftregisteret og serumprøver fra Janus serumbank, med formål å undersøke om lav vitamin D og fedme kan påvirke urinblærekreftrisiko og overlevelse. Forebygging av nye blærekreftkasus og reduksjon av tilbakefallsraten vil være av stor nytte for denne pasientgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2233 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Randi Gislefoss
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Driftsmidler og delvis finansiering av post.doc er gitt av KreftforeningenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Janus Serumbank
Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst