Forskningsprosjekt


Tidlig tanntrekking av melkejeksler, og dens påvirkning på behovet av kjeveortopedisk behandling i Alta (Finnmark) i et 30-års perspektiv

Vitenskapelig tittel:
Early extraction of primary first and second molars in relation to orthodontic treatment in northern Norway in a 30-year perspective

Prosjektbeskrivelse:
Offisielle tall fra Statistisk Sentralbyrå og tall fra Finnmark fylkeskommune viser at kariesforekomsten i Norge og Finnmark har gått ned de siste 30 årene. Karies er den vanligste årsaken til tidlig tanntrekking av melketenner. Flere studier har vist at tidlig trekking av melkejeksler kan føre til at permanente jeksler (molarer) migrerer fremover og tar plassen til de permanente små jekslene (premolarer). Migrering fremover av molarer og påfølgende plassmangel er tydeligst ved tidlig tap av den bakerste av de to melkejekslene, og spesiellt i overkjeven. Tidlig tap av melkejeksler kan føre til stor plassmangel for premolarene. Plassmangelen kan bli så stor at hvis man vil løse opp plassmangelen, så er det nødvendig med trekking av permanente tenner. Plassmangel er en vanlig årsak til at pasienter mottar kjeveortopedisk behandling (tannregulering). Denne studien ønsker å vurdere om en antatt reduksjon i karies og trekking av melkejeksler fører til at færre mottar tannregulering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2062 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.05.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anders Sjögren
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

TkNN og UiT finansierer lønn for projektansvarlig

Prosjektmedarbeider gjør arbeidet som en del av spesialistprogrammet i KjeveortopediForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Kjeveortopedi, Nivå: Spesialistutdanningsprojekt
Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2016 REK nord