Forskningsprosjekt


Bedre pust, bedre og lengre liv

Vitenskapelig tittel:
Prosjektet, materialet gir grunnlag for en rekke publikasjoner og artikler; 1) Exposures and health effects among mining and construction workers, foundry workers and electrical fitters. Results of long term technical (up to 35 yrs) and medical (up to 30 yrs) follow up. 2) Changes in exposures. Work environmeltal and health challenges in heavy industries. Safer, but not necessarily healthier workplaces. 3) Health, safety and environmental work among foundry workers. Better lung function because of preventive actions reducing exposures and better medical follow-up. 4) Connections between exposures, changes in lung function and lung and heart diseases. 5) Effects of exposures at the work place and tobacco smoking on changes in lung function and consequent lung and heart diseases. 6) Exposures and changes in lung function as a predictor of lung and heart diseases. 7) Sulphur dioxide exposure and lung damage among workers in sulphide ore mines. 8) Health effects of tobacco smoking among heavy industry workers. 9) Effects of smoking vs exposures at the work place on lung function and lung and heart diseases. Results of follow up of non-smoking, former smoking and smoking miners, foundry workers and electrical fitters. 10) Preventive occupational work. Description of the method "Background Exposure Index", a medical and technical cooperation; .

Prosjektbeskrivelse:
Belyse sammenhenger mellom eksponering, endring i lungefunksjon, lunge- og hjertesykdom ved å bearbeide og analysere et innsamlet materiale (NORMIN-prosjektet ”HMS i bergindustrien”, 1993-2001). Presentere resultatene i internasjonale publikasjoner. Bidra med dokumentasjon innenfor området arbeidshelse. Øke oppmerksomhet for tiltak som bedrer behandlingsopplegg og forebygger lunge- og hjertesykdom. Gjennom NORMIN er det utført omfattende medisinske og yrkeshygieniske undersøkelser og registrert resultat fra tidligere medisinske og yrkeshygieniske målinger over en periode på opptil 35 år, alt utført etter samme metode. Databasen, Miljøindeks beskriver utvikling og sammenhenger mellom miljø (eksponering/belastning) og helse (symptom/sykdom) og omfatter resultat fra undersøkelser ved 9 bedrifter (bergverk, mineralbedrifter, elektrisk installasjon og smelteverk) med vel 1.100 ansatte. Forlenge databasekonsesjon til 2014. Inkludere data frem til 2010, evt. 2014.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1142 Prosjektstart: 01.01.2002 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Furuseth
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
30.04.2010 REK midt
21.08.2015 REK midt