Forskningsprosjekt


Sammenligning av en komplementhemmer med lang virketid (ALXN1210) med eculizumab hos ubehandlede voksne pasienter med paroksysmal nattlig hemoglobinuri

Vitenskapelig tittel:
EN FASE 3, RANDOMISERT, ÅPEN, AKTIVKONTROLLERT STUDIE AV ALXN1210 VERSUS ECULIZUMAB HOS KOMPLEMENT INHIBITOR-NAIVE VOKSNE PASIENTER MED PAROKSYSMAL NATTLIG HEMOGLOBINURI (PNH)

Prosjektbeskrivelse:
En randomisert sammenlignings studie hvor en komplementhemmer med lang virketid (ALXN1210) sammenlignes med det allerede markedsførte produktet eculizumab hos ubehandlede voksne pasienter med paroksysmal nattlig hemogolbinuri. Studielegemiddelet, ALXN11210, er et modifisert antistoff, med en aminosyresekvens som er >99% lik eculizumab, men er modifisert til å ha en lengre nedbrytningstid i kroppen, noe som resulterer i sjeldnere doseringer. Studien vil pågå i ca 2,5 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1991 EudraCT-nummer: 2016-0022025-11 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Erland Tjønnfjord
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddelfirmaet Alexion Pharmaceuticals Inc. og dets partnere finansierer forskingsprosjektet.

Økonomisk avtale inngås i samarbeid med Inven2 for Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet og ettersendesForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
08.06.2017 REK sør-øst