Forskningsprosjekt


Variasjon i spyttkortisol hos medisinerstudenter avhengig av opplevd stress, eksamenstid og Dexametason suppresjon

Vitenskapelig tittel:
Variasjon i spyttkortisol hos medisinerstudenter avhengig av opplevd stress, eksamenstid og Dexametason suppresjon

Prosjektbeskrivelse:
Studien søker å avdekke i hvilken grad selvopplevd stress (vurdert med et validert spørreskjema) og en "anerkjent" stressfaktor (eksamen) påvirker Kortisol-nivåer, og respons på Dexametason. Femti medisinerstudenter vil rekrutteres. De vil innta 1 mg Dexametason en kveld tidlig i et semester, og i løpet av siste 2 uker før eksamen. De vil samle spytt til analyse for spyttkortisol morgen og kveld før inntak av Dexametason, samt morgen etter tabletten. I tillegg vil de svare på et spørreskjema om bakgunnsvariabler samt et validert 10-spørsmåls skjema om selvopplevd stress. Problemstillinger: 1. Hvor mye varierer morgenkortisol med selvopplevd/påført stress? 2. Hvor mye varierer kveldskortisol med selvopplevd/påført stress? 3. Hvor mye varierer døgnvariasjon kortisol med selvopplevd/påført stress? 4. Hvor mye varierer respons på dexametason med sevlopplevd/påført stress? Problemstilling 4 er lite belyst fra tidligere, og vil bidra til å bedre diagnostikk av Mb Cushing.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2058 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Ragnar Martin Joakimsen
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT-Norges Arktiske UniversitetForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: 5. årsoppgave Medisin, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2016 REK nord