Forskningsprosjekt


Bruskskade i kne hos barn og ungdom. En etterundersøkelse av OCD pasienter.

Vitenskapelig tittel:
Osteochondritis dissecans of the knee Long term clinical, radiological and patient reported outcome following treatment of osteochondritis dissecans of the knee in pediatric and adolescent patients.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvor stor andel av pasientene som har behov for kirurgi etter behandling av bruskskade i kneleddet (osteokondritis dissecans - OCD). Videre skal det undersøkes hvilke kirurgiske metode som er benyttet og hvordan aktuelle lesjoner tilheles. Osteochondritis dissecans (OCD) er en tilstand der leddbrusk kan løsne og/eller brekke. Tilstanden skaper gnagende smerte og kan være svært irriterende ved bevegelse i leddet. Behandlingen av OCD er basert på konsensus i faggruppen, og det er stor variasjon både for konservativ og operativ behandling. Med dette prosjektet ønsker man å evaluere egen virksomhet for å få bedre kunnskap til pasientpopulasjon og effekten av gitt behandling. Alle pasienter i alderen 10-18 år som ble behandlet for en bruskskade i kneleddet ved ortopedisk avdeling i perioden 2012-2016 skal inngå i prosjektet. Pasientene vil bli identifisert via uttrekk fra det elektroniske journalsystemet på Ahus. Aktuelle pasienter vil deretter bli tilsendt informasjon om prosjektet og en invitasjon til å delta i en etterundersøkelse på sykehuset. Samtykke vil bli innhentet og det er utarbeidet samtykkeskriv både for aldersgruppen 12-16 år og for voksne. Opplysninger som skal innhentes fra pasientjournal omfatter: alder, behandlingstype, antall kontroller og eventuelle komplikasjoner under behandlingen. Deltakere skal videre utfylle et validert og mye brukt spørreskjema om knehelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2030 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Per-Henrik Randsborg
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen ekstern finansiering. Prosjektet skal gjennomføres av en legestudent som har tildelt tid i sin studieplan for dette. Veiledning gjøres av prosjektleder Randsborg som har en post doc stilling, og har ressurser til å gjennomføre prosjektet uten ekstra finansiering.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet i Oslo, Nivå: Cand med
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2016 REK sør-øst