Forskningsprosjekt


Integrert hepatitt C behandling hos pasienter med injiserende rusavhengighet: en randomisert kontrollert intervensjonsstudie (INTRO HCV)

Vitenskapelig tittel:
Integrated treatment of hepatitis C virus infection among patients with injecting drug abuse: a randomised controlled trial (INTRO HCV)

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har generelt høy sykelighet og dødelighet. Anslagsvis 20 000 i Norge er kronisk infiserte med hepatitt C virus (HCV) og de fleste av disse er infisert gjennom injiserende rusbruk. HCV over tid gir en kraftig økning i risiko for skrumplever og død. Pasienter i LAR har ofte dårlig tilgang til standard helsehjelp enn befolkningen for øvrig. Kun 14 % av de med HCV har forsøkt HCV behandling. Det er en av rusfagfeltets største utfordringer. Det er derfor behov for mer kunnskap om hvordan en kan bedre pasientforløpene, LAR-helsetjenester og bidra til at flere av de som har behov for HCV behandling får tilgang til dette. Prosjektet inkluderer rundt 250 pasienter i Bergen, Stavanger og ved Strax-huset i Bergen. Det vil også gjennomføres observasjonsstudie der det skal inkluderes om lag tusen pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/51 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Thore Fadnes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av forskningsmidler fra Helse Vest samt at det er søkt forskningsmidler fra Forskningsrådet. I tillegg vil noe finansieres av Avdeling for Rusmedisin.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2017 REK vest
27.04.2017 REK vest
06.06.2017 REK vest